"Geride b???????±rakt???????±???????????????±n bir kalpse, elbet geri d???????¶nersin…" balkl konuyu bir arkadaa gnder.