Gnderen Konu: " Ho???????? Geldin" Ayr???????± Yaz???????±l???????±r !  (Okunma says 19504 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimd M???????¼ptela-i G???????¼???????§l???????¼ ????????irin

 • Sin@n Y???????±lm@Z
 • GencSau Demirba???????????????±
 • ******
 • leti: 1359
 • Site puan: 94
Hocam ben ne anlatmak istedi????????inizi kavrayamad???????±m  ;DG???????¶kku????????a???????????????± gibisiniz  :????????ambala: tih. :????????ambala: tih.
/>
/>
/>

/>alt???????±mdan ge???????§me o zaman  :????????ambala: biti???????? yerime gel alt???????±n var  :????????ambala:  :di????????lek: ho???????? g???????¶rd???????¼k dostum...
Biz Babal???????±???????????????±m???????±z???????± Yapal???????±mda,Vars???????±n Evlatlar Elimizi ????????pmesinler...
/>
/>

evrimd lale

 • *Leyla isteyen mecnun olmal???????±*
 • GencSau Demirba???????????????±
 • ******
 • leti: 1252
 • Site puan: 224
 • Y???????¼re????????inin G???????¶t???????¼rd???????¼???????????????¼ Yere Git...
Ynt: " Ho???????? Geldin" Ayr???????± Yaz???????±l???????±r !
« Yantla #101 : Eyll 03, 2009, 05:41:58 S »
  ;DG???????¶kku????????a???????????????± gibisiniz  :????????ambala: tih. :????????ambala: tih.
/>
/>
/>

/>Te????????ekk???????¼r ederiz  tih.
/>
/>
alt???????±mdan ge???????§me o zaman  :????????ambala: biti???????? yerime gel alt???????±n var  :????????ambala:  :di????????lek: ho???????? g???????¶rd???????¼k dostum...
/>

/>Alt???????±nlar???????±n yerini neden a???????§???????±k ediyon yaa :pat: onlar bizim :di????????lek: :di????????lek:
/>
/>Sinan tekrardan Ho???????? geldin  :pat: Dayakla kar???????????????±layal???????±m ki al???????±????????ma,hemen geri git :h???????±h:

/>
/>
  
/>
/>G????????NL????????M U????????MAK D???????°LERKEN SEMAV???????° ????????LKELERE, AYA????????IM TAKILIYOR YERDEK???????° G????????LGELERE...
/>
/>
/>D???????¼n sabaha kar???????????????± kendimle konu????????tum
/>Ben hep kendime ???????§???????±kan bir yoku????????tum
/>Yoku????????un ba???????????????±nda bir d???????¼????????man vard???????±
/>Onu vurmaya gittim kendimle vuru????????tum.

/>
/>
/>???????°bret ile bakarsan ders al???????±rs???????±n tabaktan; Ak???????±ls???????±z kafan???????±n fark???????± yoktur kabaktan...

evrimd M???????¼ptela-i G???????¼???????§l???????¼ ????????irin

 • Sin@n Y???????±lm@Z
 • GencSau Demirba???????????????±
 • ******
 • leti: 1359
 • Site puan: 94
Ynt: " Ho???????? Geldin" Ayr???????± Yaz???????±l???????±r !
« Yantla #102 : Eyll 03, 2009, 08:13:41 S »
Te????????ekk???????¼r ederiz  tih.
/>
/>Alt???????±nlar???????±n yerini neden a???????§???????±k ediyon yaa :pat: onlar bizim :di????????lek: :di????????lek:
/>
/>Sinan tekrardan Ho???????? geldin  :pat: Dayakla kar???????????????±layal???????±m ki al???????±????????ma,hemen geri git :h???????±h:

/>
/>
/>

/>Gelen vurdu y???????±k???????±lmad???????±k, buda ge???????§er ey koca reiss  :alk???????±????????:  :????????ambala:
Biz Babal???????±???????????????±m???????±z???????± Yapal???????±mda,Vars???????±n Evlatlar Elimizi ????????pmesinler...
/>
/>

evrimd zeyneb

 • Tanr???????± Misafiri
 • *
 • leti: 22
 • Site puan: 0
 • Ya????????mur i???????§en k???????±z...
    Sevgili ???????°sko???????§ya karde????????im,
/>
/>   "Ho???????? bulmak" ve "ho???????? gelmek" s???????¶zc???????¼klerinin ayr???????± yaz???????±ld???????±???????????????±n???????± defalarca vurgulam???????±????????s???????±n ancak, bu h???????¼km???????¼n???????¼n neye dayand???????±???????????????±n???????± a???????§???????±klamam???????±????????s???????±n ki...
/>   ???????°n????????ALLAH bunu da a???????§???????±klarsan bundan gayr???????± ayr???????± yazaca???????????????±m.
/>Ama ????????u da var, TDK 2005 Yaz???????±m K???????±lavuzu'na bakt???????±m, fakat orada ne biti????????ik var, ne de ayr???????±.
/>  L???????¼tfen bu konuya da ???????±???????????????±k tutar m???????±s???????±n?
/>
/>  Ve, T???????¼rk???????§emizi koruma ile ilgili ???????¶nemli bir konuya de????????indi????????in i???????§in de, seni tebrik ediyorum. Di????????er arkada????????lar???????± da bu durumu alaya ald???????±klar???????± i???????§in sevgiyle k???????±n???????±yorum :)

/>
/> H???????¼zn???????¼n 24 saatlik Beyhude Kelebe????????i...  

evrimd isko???????§ya

 • ???????°nsanlarla ???????¶yle iyi ge???????§ininiz ki d???????¼????????manlar???????±n???????±z bile ???????¶l???????¼m???????¼n???????¼ze a????????las????
 • GencSau Demirba???????????????±
 • ******
 • leti: 4590
 • Site puan: 595
   Sevgili ???????°sko???????§ya karde????????im,
/>
/>   "Ho???????? bulmak" ve "ho???????? gelmek" s???????¶zc???????¼klerinin ayr???????± yaz???????±ld???????±???????????????±n???????± defalarca vurgulam???????±????????s???????±n ancak, bu h???????¼km???????¼n???????¼n neye dayand???????±???????????????±n???????± a???????§???????±klamam???????±????????s???????±n ki...
/>   ???????°n????????ALLAH bunu da a???????§???????±klarsan bundan gayr???????± ayr???????± yazaca???????????????±m.
/>Ama ????????u da var, TDK 2005 Yaz???????±m K???????±lavuzu'na bakt???????±m, fakat orada ne biti????????ik var, ne de ayr???????±.
/>  L???????¼tfen bu konuya da ???????±???????????????±k tutar m???????±s???????±n?
/>
/>  Ve, T???????¼rk???????§emizi koruma ile ilgili ???????¶nemli bir konuya de????????indi????????in i???????§in de, seni tebrik ediyorum. Di????????er arkada????????lar???????± da bu durumu alaya ald???????±klar???????± i???????§in sevgiyle k???????±n???????±yorum :)

/>

/>
/>Bir???????§ok forumda da bu konu hakk???????±nda ara????????t???????±rmalar yapt???????±m ve ayr???????± oldu????????u y???????¶n???????¼nde sonu???????§ ile kar???????????????±la????????t???????±m  :) Ayn???????± zamanda TDK'ye bu konu i???????§in bir e-posta atm???????±????????t???????±m ve bana gelen cevab???????± da bu konu i???????§inde yine a???????§???????±klam???????±????????t???????±m. Tekrar payla????????ay???????±m, bana verdikleri cevap ????????u ????????ekilde :)
/>
/>Ho???????? geldin bi???????§iminde ayr???????± yaz???????±l???????±r.
/>Dilimiz T???????¼rk???????§eye ve Kurumumuza g???????¶sterdi????????iniz ilgiye te????????ekk???????¼r ederiz.
/>T????????RK D???????°L KURUMU

/>
/>
/>

evrimd zeyneb

 • Tanr???????± Misafiri
 • *
 • leti: 22
 • Site puan: 0
 • Ya????????mur i???????§en k???????±z...
Anla???????????????±ld???????± o zaman, bundan gayr???????± dikkat edece????????im.
/>Ben de  ???????§ok bakt???????±m fakat bulamad???????±m.
/>???????°lgi ve alakan i???????§in ???????§ok te????????ekk???????¼r ediyorum.
/>Ger???????§ekten de senin gibi T???????¼rk???????§e kurtlar???????±na ???????§ok ihtiyac???????±m???????±z var.

/>
/> H???????¼zn???????¼n 24 saatlik Beyhude Kelebe????????i...  

evrimd isko???????§ya

 • ???????°nsanlarla ???????¶yle iyi ge???????§ininiz ki d???????¼????????manlar???????±n???????±z bile ???????¶l???????¼m???????¼n???????¼ze a????????las????
 • GencSau Demirba???????????????±
 • ******
 • leti: 4590
 • Site puan: 595
Anla???????????????±ld???????± o zaman, bundan gayr???????± dikkat edece????????im.
/>Ben de  ???????§ok bakt???????±m fakat bulamad???????±m.
/>???????°lgi ve alakan i???????§in ???????§ok te????????ekk???????¼r ediyorum.
/>Ger???????§ekten de senin gibi T???????¼rk???????§e kurtlar???????±na ???????§ok ihtiyac???????±m???????±z var.

/>

/>Forumlarda b???????¶yle T???????¼rk???????§e sevdal???????±lar???????±n???????± g???????¶rmek zor. Umar???????±m bu b???????¶l???????¼mde de????????erli yorumlar???????±n???????±z ve payla???????????????±mlar???????±n???????±zla bizlere de yard???????±mc???????± olursunuz.
/>
/>Te????????ekk???????¼r ederim hassasiyetin i???????§in  :)

evrimd zeyneb

 • Tanr???????± Misafiri
 • *
 • leti: 22
 • Site puan: 0
 • Ya????????mur i???????§en k???????±z...
Rica ederim,
/>Faydal???????± olurum umar???????±m. :)

/>
/> H???????¼zn???????¼n 24 saatlik Beyhude Kelebe????????i...  

Seo4Smf Tagleri:
 


Facebook Comments